Vett och etikett

Ha roligt på banan och tänk på att ge alla i närheten samma möjlighet.

Kasta aldrig när det finns risk för att någon träffas, vänta några andetag bara.

Var rädd om banan, bryt inte kvistar utan överlåt det åt klubben.

Erbjud snabbare spelare bakom att spela före, det blir roligast för alla 

Ser du någon som letar disc, varför inte erbjuda din hjälp? 

Upphittade discar, om ägaren inte skrivit kontaktuppgifter, kan läggas i klubbens disclåda vid hål 1. Vi tömmer den någon gång i veckan, lite oftare på sommarhalvåret.