Vår historia

Året var 2015 och Varbergs kommun hade fått en idé om att bygga en 9-håls discgolfbana på Håsten. Detta gjordes via företaget DiscgolfPark. 

Vad ingen visste var att detta skulle bli starten för Varbergs Discgolf förening.

Bara ett år efter att banan var anlagd hade naturen tagit över den, den var närmast ospelbar då ingen skötte underhållet på banan.


Så i november 2016 beslöt sig tre tappra personer att sparka igång klubben, de tog sig an den digra uppgiften med att röja rent för spel. Kommunen klippte gräset en gång om året och ja, ni som varit i närheten av en gräsmatta vet ju hur det blir.... Det fanns inga papperskorgar, inga bänkar och döda träd riskerade att orsaka personskador. Men det såg inte dessa tre, de såg potentialen istället.


2017 hölls det första årsmötet! Samma år drog de tre även igång veckospel och man tog ett snack med Varbergs kommun om det här med gräsklippning. Vid årets slut hade klubben fördubblat medlemsantalet.


2018 hände det mycket, klubben blev betrodda med ett organisationsnummer och kunde även öppna ett bankkonto. Klubben anslöt sig också till Svenska frisbeesportförbundet och Daniel Jäverbo trädde in i rollen som klubbens ordförande, och där sitter han ännu.


2019 hade ryktet gått om att det fanns en discgolfförening och medlemsantalet ökade till 41 st! Klubben deltog i Hallandskastet, en vintertour tillsammans med klubbarna i Falkenberg och Halmstad. Samarbetet med kommunen utökades och äntligen klipptes gräset veckovis på banan under sommarhalvåret. Klubben tog på sig röjningen utmed banan. Papperskorgar dök upp och bänkar sattes ut och plötsligt var det riktigt trivsamt på banan.


2020, ett stort år i klubbens historia. Då kunde klubben med hjälp av Sparbanksstiftelsen och RF SISU Halland samt med tillstånd av kommunen, bygga ut banan från 9 till 18 hål. Klubben stod för hela denna kostnaden själv och arbetet utfördes av klubbens medlemmar. Det var detta år pandemin slog till och utomhussporter blev väldigt populära. Många hittade till Håsten och allt fler sågs spela där.  Klubben arrangerade den egna tävlingen Varberg Open som är en årlig tävling, sanktionerad av internationella discgolfförbundet, PDGA. Här sattes Varberg på kartan på riktigt! En mer framkomlig slinga av 6 st hål anlades, den gula slingan. Detta år valdes även Daniel Jäverbo till årets ledare i Halland via RF SISU.


2021, verksamheten rullade på och vi var plötsligt 140 medlemmar. Vi fick lite bidrag av kommunen för att sätta upp ett par bänkar till på banan. Layouten utökades med längre och svårare hål. Trots att det var mitt i pandemin med alla restriktioner så var det vissa veckor fulltecknat på veckospelet. I april drog vi igång med seniorverksamhet, en helt otroligt lyckad satsning som kommer att fortsätta i klubben.

Detta år började klubben söka efter mark för att anlägga en bana till. Klubben hade fått lite växtvärk, både i organisationen och på banan. Och som en Grand Finale skrevs ett arrendeavtal under, på årets sista vecka. Även denna gång har klubben fått bidrag av Sparbanksstiftelsen till att anlägga en bana som kommer att bli något utöver det vanliga.


2022, vi invigde Lindberg Discgolfpark påsken 2022 efter att medlemmar helt ideellt hjälpts åt att röja marken som arrenderats. Klubben har designat banan med hjälp av Discgolfpark och byggt utkast samt satt korgar i marken med hjälp av medlemmarna.
Disc 60 har fortsatt att utvecklas och gruppen träffas dels regelbundet på måndagar för en socialrunda discgolf och fika, men även vid andra tillfällen under veckan då andan faller på.
Under sommaren ordnades en stor tävling, Varberg Open, med deltagare från södra delarna av landet, både glada amatörer men även välmeriterade spelare som representerar Sverige på högsta nivå.
Klubben passade på att anordna en ungdomsträff i slutet av sommaren där vi bjudit in en intruktörfrån Värmland, väldigt uppskattat. Vi hade även en tjejträff i anslutning till detta.
Som en avrundning på ett väldigt händelserikt år gjordes det en video om vårt gäng i Disc 60 och hur denna satsning gått till och vidareutvecklats.
2023 kommer bli minst lika händelserikt när vi sätter discgolf på kartan i varbergs kommun.