Foto: Simon Lautrup

Herr

Medlemskap och priser 2022

Medlemsavgift

Spel och fritt deltagande i veckospel på Håstensbanan.

Foto: Simon Lautrup

Dam

Silvermedlem

Spel och fritt deltagande i veckospel på båda banorna. Bagtag som årskortsbevis.

Medlemsavgift + årskort

Guldmedlem

Spel och fritt deltagande i veckospel på båda banorna. Bagtag som årskortsbevis + en plats i Varberg Open.

Medlemsavgift + årskort

I alla medlemskap ingår rabatt på discar hos Discsport, se längre ner på sidan.

Junior och Senior

Silvermedlem

Spel och fritt deltagande i veckospel på båda banorna. Bagtag som årskortsbevis.

Silvermedlem

Spel och fritt deltagande i veckospel på båda banorna. Bagtag som årskortsbevis.

Medlemsavgift + årskort

Guldmedlem

Spel och fritt deltagande i veckospel på båda banorna. Bagtag som årskortsbevis + en plats i Varberg Open.

Medlemsavgift + årskort

Eftersom vi gärna vill ha med mer damer/seniorer/juniorer i klubben så har vi sänkt årskortsavgiften till Lindberg.

Junior är du t.o.m 17 år. Senior är fr.o.m. 60 år.

I alla medlemsskap får du 15 kr i rabatt per disc på Discsport. 


För att få rabatten behöver du:


1) Skapa ett konto på discsport.se och ange klubbtillhörighet.

2) Maila till info@varbergsdiscgolf.se och skriv vilken e-post du skapat kontot med.