Sociala medier

Vi har riktlinjer för hur vi förhåller oss till varandra på sociala medier för att alla

medlemmar ska känna sig trygga. 


I dessa kanaler hjälps vi åt att hålla god ton.


          Hemsidan

          Vår officiella kanal med information för alla och envar


           Mailen

             All information som skickas ut går via mail.


            Instagram

              Vår instagram-sida används som informationskanal från föreningen


             Facebook-sida

              Vår facebook-sida är en av våra kanaler för information från styrelsen.


           Facebook-grupp

             Vår facebook-grupp är ett öppet forum där både vi och även ni kan posta

              info osv.I alla våra forum har vi dessa punkter som vi hänvisar till.


  • Samtal och diskussioner ska i huvudsak röra ämnen som kan kopplas till sporten eller föreningen.
  • Samtal och diskussioner ska föras i god ton och med ett vårdat språk där man håller sig till i sak det som avhandlas.
  • Samtal och diskussioner ska föras med respekt för allas rätt att komma till tals samt med respekt för varandras åsikter och ståndpunkter.
  • Samtal och diskussioner ska föras på ett sådant sätt att alla medlemmar känner sig välkomna, trygga och fria från diskriminering eller kränkande språkbruk. Detta gäller med särskilt hänsynstagande till medlemmars könsidentitet, religion, etnicitet, klass, sexualitet eller funktionsförutsättningar.